Capitulation of Nederlands-Indië

8 maart 1942

Na de capitulatie van Nederlands-Indië, 8 maart 1942, waren Japanse bezetters erop gericht de westerse cultuur in het algemeen en koloniale invloeden in het bijzonder te vernietigen. De bevolking kreeg te maken met schaarste, armoede en met als gevolg hongersnood. Voor de oorlog had het Nederlands Gouvernement er zorg voor gedragen, dat er voldoende reserves waren voor slechte tijden of werd er toen o.m. rijst geïmporteerd.

Doordat havens werden vernield konden de zogenoemde “Buitengewesten” geen rijst en zout meer krijgen van Java. Andersom kwam er op Java geen steenkool voor de industrie via de spoorwegen vanuit de “Buitengewesten”. Import en export werden tussen de 17 “zelfverzorgende gebieden” (door de Japanners zo ingedeeld) verboden. Alle bossen op de berghellingen werden voor de eigen houtvoorziening door de Jappen gekapt. Het hout werd gebruikt voor export naar Japan en het Japans leger gevestigd in Indië. Ook het hout van de koffie- rubber- en thee en andere voedselgewassen, werden gebruikt voor brandstof. Met als gevolg grote overstromingen van de rivieren tijdens de regentijd. Ook verwoestingen van veel  rijst-, koffie-, rubber- en thee-oogsten.

Er werden door de Japanners voedselvoorraden aangelegd in tunnels. Deze voorraden kwamen echter enkel ten goede aan het Japanse leger. De Japanners verwaarloosden de economische infrastructuur van Java, het spoorwegnet en de irrigatiewerken. Deze structuur, was aangelegd om de economie te dienen en is vooral essentieel voor de voedselvoorziening voor de Indische bevolking. Oorlog ging voor. Veel akkers kwamen braak te liggen en dat bracht grote voedseltekorten teweeg. Kort na de invasie moest de bevolking tegen lagere prijs rijst afstaan aan de Japanners. Al gauw was er een groot gebrek aan alles.

Gedurende de hele oorlog zouden Indiërs een ambivalente rol vervullen. Soms waren de Indiërs beschermers van hun voormalige werkgevers, maar er zijn ook voorbeelden dat zij optraden als meedogenloze kampbewaarders en martelmaatjes van de Japanners ( Hollander, 2009)