Nederlands Indië

 

Nederlands Indië door Japanse ogen. (Rapport van R.Tada, 1943).

De manier waarop de Nederlanders Nederlands Indië exploiteerden was buitengewoon handig. Hun wetenschappelijke en technische vaardigheden waren ten dienste van communicatie, publieke werken en hygiëne. In het bijzonder hun wetenschappelijk opgezette irrigatiesysteem  tot vrij hoog in de bergen, waren er op berekend dat Indië zelfvoorzienend zou zijn in haar rijstproductie. Gezegend met een gunstig klimaat en daaraan toegevoegd zulke hoog wetenschappelijke bekwaamheden, kende Nederlands Indië geen problemen op het gebied van voedsel en huisvesting. De inheemsen brengen hun dagen gelukkig door onder Nederlandse leiding. Java, kleiner dan Japan maar ook zeer Bergeijk, herbergt een bevolking van vijftig miljoen zielen.

De Nederlanders zorgden opmerkelijk goed voor de Indonesische volkeren. Zestig miljoen inheemsen werden geleid door slechts tweehonderdduizend Nederlanders, dat wil zeggen: 300 inheemsen ten opzichte van 1 Nederlander. Dit is geen gewoon bestuur.

De Nederlanders zijn hier vóór de inheemsen; zij zorgden voor zelfvoorziening zodat het hun aan niets ontbrak. Met behulp van hun eerste klas wetenschappelijke kennis, hebben ze Nederlands Indië ontwikkeld, het welzijn van de bevolking bevorderd, en ze voorzien van eten, kleding en onderdak. Het resultaat is dat dit gebied paradijselijk genoemd mag worden, bij een bevolkingsdichtheid die tot de top van de wereld behoort.

Luitenant-Generaal Reiichi Tada
Doktor in de Technische Wetenschappen van het Keizerlijke Japanse leger. Tokio, 1943
Rapport van Tada aan zijn regering.

 

Wat buitenlandse historici schrijven en Nederlandse historici niet willen schrijven.

Beknopte versie van lezing door Jan Willem Hoegen voorzitter Stichting Gastdocenten WOII Zuid Oost Azië:

Tijdens de Koloniale Conferentie in Berlijn van 1884 werd bepaald dat de koloniale mogelijkheden aansprakelijk waren voor de daden van hun onderdanen. Nederland was nu dus een koloniale mogendheid geworden na Amerika, Duitsland, later ook Japan.

Dat betekende dat Nederland verantwoordelijk werd gesteld

o.a. voor de daden van de zeepiraterij van de Atjeeërs.

1 Na invoering van het cultureel stelsel explodeerde de eeuwenlange stabiele bevolkingsgroei van twee miljoen naar twintig miljoen.

2 de lonen op Java waren drie maal zo hoog als elders in Azië

Money. James William B. Java or How to Manage a Colony 1861.

Rapport over Java in 1897 van de Amerikaanse hoogleraar sociologie E.R. Scudmore aan de universiteit van Chicago:

Het viel haar op, dat bij de spoorwegen alle functies werden vervuld door Indonesiërs ook bij de fabrieken die landbouwproducten exporteerden. Zo ook bij de aanleg en onderhoud van wegen.

In Djokja een voor haar ongekende grootte industriecomplex

Een eindeloze rij fabrieken, allemaal eigendom van Indonesiërs en een Chinees.

Volgens haar kwam de uitzonderlijke kwaliteit van producten als rijst, thee, koffie en tabak uit Indië door de superieure landbouwtechniek der Nederlanders.

In 1913 het Internationaal Verbond van Vakverenigingen te Brussel over Noord Sumatra:

Lonen hoger dan waar ook in Azië, zodat er gespaard kon worden, hierdoor de grootste exportmarkt van de Singer naaimachines in Indië.

Secundaire arbeidsvoorwaarden waren:

Vrij wonen met flinke tuin voor verbouw voor eigen gebruik.

Gratis bibliotheekbezoek

Gratis onderwijs en medische zorg en volledige doorbetaling van loon bij ziekte en pensionering. Geen B.T.W., accijns en loonbelasting.

1937 rapport Volkenbond over welvaart:

Meest welvarend was Argentinië, daarna kwam Nederlands Indië. De modernste haven was die van Soerabaja.

Ongekend hoog niveau infrastructuur van havens, vliegvelden, spoorwegen en wegen.

Sociale woningbouw .

Nederlands Indië de grootste exportmarkt van de Amerikaanse automobielindustrie.

Na de bezetting van Nederlands Indië besloten de Japanners de lonen van de Indonesiërs te verlagen met 30 %. De reden was, dat een Indonesische arbeider net zo veel verdiende als een onderofficier in het Keizerlijke leger.

Op veel plaatsen organiseerde de plaatselijke bevolking grote feesten om de terugkomst van de Nederlanders te vieren.

Op Java gingen Javaanse jongeren, onder aanvoering van Japanse soldaten, volgens de Britse verslagen, in de leeftijd

tussen 8 en 14 jaar , op moordtochten: Azië voor de Aziaten, dus dood alle blanken en alle christenen. En dat deden ze: 60.000 doden in 4 maanden, in hoofdzaak Indonesiërs, die van het christelijk geloof waren of die matigend wilden optreden.

( R.B.Cribb: Gangsters and Revolutionaries, 1991)

Dit zijn buitenlandse bronnen. Nederlandse historici doen dat niet graag. Dat verstoort het politieke correcte idee, dat de Nederlanders 350 jaar de Indonesiërs hebben onderdrukt en uitgebuit.

Verboden te vertellen voor gastdocenten:

Je mag het woord jappenkamp niet gebruiken.

Je mag niet vertellen, dat je je leven te danken hebt aan oudere Indonesiërs in oktober 1945, die je wilden beschermen tegen de moordende jeugdbendes.

Je mag niet vertellen, dat bij aankomst in Amsterdam het beetje bagage dat je bij je had, gestolen werd door de Amsterdamse havenarbeiders.

Dit alles in ogenschouw nemend mogen we trots zijn, dat we toch ons verhaal verteld hebben, altijd blijvend bij onze persoonlijke ervaringen.

Wat de Franse ambassadeur te Batavia aan zijn regering meldde

Nederlands-Indië had de grootste hospitalen, de gunstigste woonomstandigheden, de beste sociale en hygiënische voorzieningen van alle koloniën. Haar fabrieken en entrepots waren moderner dan die der Verenigde Staten. Schitterende wegen werden aangelegd, reusachtige havenwerken uitgevoerd. Dat alles maakte de eenvoudigste Javaan tot een welvarende kleine burger, tevreden met zijn lot”.Hierbij moet bedacht worden, dat de materiële welvaart der bevolking op Sumatra, Borneo en Celebes, zeker het vier á vijfvoudige bedroeg van die op Java.