Peta

 

De Peta  ( Tentara  Sukarela Pembela Tanah Air , Vrijwilligersleger van de Verdedigers van het Vaderland ). Dit waren de door de Japanners op Java opgeleide Indonesische bataljons. Hoewel de officieren Indonesiërs  waren, waren er Japanners toegevoegd aan iedere unit, als trainers, adviseurs en spionnen.  Deze bataljons zouden tezamen met de Heiho en de Giyugun van Sumatra   ( het zogenaamde Volksleger, op niet hoger dan compagniesniveau met Japanse compagniescommandanten )  de kern van de TKR/TRI/TNI   ( Tentara Keamanan Rakjat,  Tentara  Repoeblik Indonesia en  Tentara Nasional Indonesia ) gaan vormen. De Indonesische rekruten ondergingen een professionele training.