Pierre

Pierre Schrijnen (1899-1980) werd geboren in een katholiek Apothekers gezin, dat jarenlang in Venlo gevestigd was. Zowel zijn vader (Pierre) als zijn grootvader Adriaan waren apothekers, respectievelijk gevestigd in Amsterdam en Venlo.  Ook de neef van zijn vader, Dennis Schrijnen had een apotheek in Venlo.

Tijdens Pierre zijn studie aan de universiteit Delft (Scheikundig Ingenieur) bood Matthieu Kerbosch hem een functie aan. Mijn vader niet al te ijverige student ging op dit aanbod in. Zij vertrokken op 31 december 1921 en kwamen op 28 januari 1922 in Nederlands-Indië aan.

Pierre Schrijnen

Pierre Schrijnen

Mijn vader werd in Nederlands-Indië in 1922 aangesteld als landbouwkundig assistent van Matthieu Kerbosch op het proefstation van de Gouvernements Kina Onderneming tot 1925. Deze aanstelling van Pierre bleek een schot in de roos. Waarna hij aangesteld werd op een nieuwe afdeling als ontginningsemployé. Hier kreeg hij de opdracht om de bosgebieden van de Pengalenganse hoogvlakte (Bandoeng) te ontginnen.

Liedje van Pierre voor Matthieu

Pierre organiseerde graag feestjes

(‘Piet Champagne’)