Pierre

PPierre Schrijnen werd geboren in een katholiek gezin, dat jarenlang in Venlo gevestigd was. De overgrootvader van Pierre Schrijnen heette Adriaan Schrijnen. Hij was apotheker in Venlo en huwde Maria Canoy. Zij kregen 7 kinderen: Maria (stierf jong), Pierre (Apotheker), Laurentuis (Bisschop van Roermond), Wilhelm (Wiel, down syndroom), Adriaan (stief jong), Dionisius (‘Denis’, was wethouder en nam later als apotheker ‘De Gaper’ over) en Jos Schrijnen (priester en Prof. dr. RK. Nijmegen, faculteit Theologie). Pierre, ook apotheker kon zich niet ook vestigen in Venlo en vestigde zich als apotheker in Amsterdam.

De apotheker Pierre werd later voorzitter van het Departement van Pharmacie van Nederland. Hij huwde Alida Stallinga (dochter van de Leidse autombielhandelaar). Zij kregen zeven kinderen, waarvan vijf meisjes en twee zonen. Maria (Zuster Trinitas), Bets, Jo, Wies , Eugenie, Jos (Pastor) en (‘onze’) Pierre.

Pierre, geboren op 16 mei 1899 in Amsterdam. Hij studeerde aan de universiteit Delft, Scheikundig Ingenieur. De familie Schrijnen had een netwerk van apothekers, vooral in Velo. Naast de apotheker ‘De Gaper’ in Venlo, kende de familie Schrijnen ook de Apotheker Nieuwenhuis. Later werd de familie Nieuwenhuis (apotheker) gelieerd aan de Schrijnens.

Pierre Schrijnen

Pierre Schrijnen


De familie Schrijnen had ook contact met de familie Kerbosch. De zoon, Matthiëu Kerbosch, ook Venlonaar, werd door de familie Schrijnen financieel bijgestaan met zijn studie farmacie. Na zijn promotie in 1911 werd Matthiëu aangesteld in de functie van hoofd van het Analyse Laboratorium te Buitenzorg in Nederlands Indië. Vermoedelijk in 1920 bood Matthiëu aan om Pierre Schrijnen, wiens studie niet zo vlot verliep, een kans te geven in Nederlands Indië. Pierre wilde werken, met zijn achtergrondkennis van de Pharmacia, bij Matthiëu als werknemer in de kina-onderneming. Waar Matthiëu Kerbosch inmiddels aangesteld was als directeur van het Gouvernements-kina onderneming te Tjinjiroean in de Preanger. Deze aanstelling van Pierre bleek een schot in de roos.