Mijn Verhaal

Waarom dit verhaal ?

Graag wil ik dit mijn lezers nalaten, nu ik het nog vertellen kan. Mijn verhaal over hoe het leven in de Nederlandse Indië voor mij was. Eer ik hiermee begin wil ik webmaster Islam Elemb bedanken voor zijn creatieve inbreng.

In de Nederlandse geschiedenis zijn die 300 jaar, dat de Nederlanders daar waren, zo onderbelicht. De fouten, die er gemaakt zijn zouden toch tot lering kunnen dienen voor het heden?

Hoe het vrije rimboebestaan ingeruild werd voor enige jaren achter het gedekt door toedoen van de Japanse bezetter. Ook het leed dat deze bracht voor blank en bruin. Het Paradijs veranderde in een hel. Dan de Bevrijding en naar Nederland, waar velen toch nog voortijdig zijn gestorven, Het verleden heeft invloed gehad op het verdere leven.

Leerachterstand, maar ook het aanpassen aan een andere leefwijze gaven problemen. Men zat in Nederland niet te wachten op deze Indië-gangers. Men was nog bezig zich te herstellen van de oorlog met Duitsland. Ook valt het op, dat het politieke klimaat, zodanig is, dat men de schaamte over het koloniaal verleden afwentelt op de nakomelingen van hen, die betaald werden door het Nederlands Gouvernement. Nederland is daar door rijk geworden.

Naast de winst voor Nederland heeft het toenmalige Nederlands Indië ook welvaart gekend. Veel is daar echter van verloren gegaan na de oorlog met Japan. Het economisch belang van de handel met Japan heeft ook een rol gespeeld in het verdoezelen van wat er gebeurd is. Gastdocenten proberen dit hiaat op te vullen. De literatuur waarnaar verwezen wordt, staat tussen haakjes achter de betreffende tekst.

 

Soekaboemi

Op 16 december 1933 werd ik geboren in het Lidwina ziekenhuis in Soekaboemi. Dit ziekenhuis werd toen door nonnen verzorgd. Nu is het ziekenhuis door de staat overgenomen en de nonnen werken er niet meer. Zij verblijven nog in het klooster er naast. De nonnen zijn wel nog werkzaam in andere beroepen.

Ik was de vierde dochter na Trees, Nel en Wies en na mij kwam nog Claartje.

Vacinatie bewijs, Lidy Schrijnen (gehuwd Movig) te Soekaboemi, 1933

Mevrouw Movig was arts en haar man was  rechter. Zij waren goede vrienden van Pierre en Nel.  Zij heeft ons alle vijf  geboren helpen worden.

Afbeeldingsresultaat voor lidwina ziekenhuis soekaboemi

Lidwina Ziekenhuis, Soekaboemi