Nel

Mijn moeder Nel van Oppen is geboren te Kudus op Java op 15 juli 1898. Vader Franciscus Johannes van Oppen en moeder Petronella Margaretha Schippers. Haar moeder was geboren in 1872 in Banjoemas (Nederlands-Indië) Dochter van Pleun Schippers en Sara Cornelia van der Salm. De moeder van Nel, Petronella M. van Oppen-Schippers was wettelijk gedomicilieerd te Batavia, maar werkelijk verblijf houdende te Laren in Nederland.

Nel van Oppen had rond 1921 een dansopleiding gevolgd bij Lilly Green in Den Haag. Na deze opleiding heeft zij een dansschool opgericht in de  ‘Concordia club‘ te Bandoeng. Zij huwde in 1922, toen 24 jaar oud, met Charles Prosper Wolff Schoemaker. Na twee jaar (1924) scheidde zij hem en huwde drie jaar later (1927), de toen 29 jaar jonge Pierre Schrijnen.

Charles P.W. Schoemaker was protestant en tijdens hun huwelijk bekeerde hij zich tot de Islam. Dat was voor protestantse Nel reden om hem te scheiden. Nel bekeerde zich later, op 24 december 1926, van het Protestantse tot het Katholicisme om Pierre Schrijnen te huwen. Ook haar broer en drie zussen bekeerden zich tot het Katholicisme.

Nel van Oppen

Nel van Oppen