Pierre & Nel

In 1921 volgde Nel van Oppen in Den Haag de dansopleiding bij Lilly Green (1885-1977), Lilly Green ontwikkelde een eigen bewegingsstijl en -leer die zij “emotionele plastiek” noemde. Green zocht naar de raakvlakken van vrije dans en klassieke techniek. Met de emotionele plastiek wilde ze een bijdrage leveren aan een eigen identiteit van de Nederlandse danskunst. Naast het lesgeven bleef Green ook optreden, werkte ze als choreografe en actrice. In 1936 ontving zij hiervoor de gouden medaille voor danskunst op de Olympische Spelen in Berlijn.

Na  een jaar opleiding, in 1922, had Nel van Oppen haar eigen dansschool opgericht in de ‘Concordia club‘ te Bandoeng. Gaf zij ook voorstellingen op Java. Tijdens deze voorstellingen werkte Nel samen met Carry Pool (sopraan)

Toen zij echter haar leerlingen liet optreden met een ontblote schouder, werd dit niet geaccepteerd door de ouders. De school moest gesloten worden.

Nel van Oppen

 

 

 

 

 

 

Najaar 1922, trouwde zij 24 jaar oud met de dan 42 jarige Charles Prosper Wolff Schoemaker (1882-1949) Charles was werkzaam als Hoogleraar,  architectuur,  Technische Hogeschool, te Bandoeng)  Na twee jaar (1924) scheidde zij hem. Na deze tegenslagen ging Nel van Oppen naar Nederland en haalde, mogelijk in Den Haag of Arnhem, een diploma voor leerkracht in het basisonderwijs. Zij keerde daarna terug naar Nederlands-Indië, waar men ook een grote behoefte had aan (thuis)onderwijzers.

_

Zij ging lesgeven aan de vier kinderen van de familie Kerbosch. Bij Matthieu Kerbosch was Pierre Schrijnen toen net in dienst. Het huwelijk van het echtpaar Kerbosch, was niet gelukkig te noemen.

Later vertrok mevrouw Kerbosch  dan ook naar Nederland. Zij ging in Bilthoven wonen. Hun kinderen volgden hun moeder en gingen studeren in Nederland. Onder de naam De Heilige familie heeft een kleinzoon van Matthieu Kerbosch een film gemaakt over zijn grootvader. Deze film is in 1981 op TV verschenen.

Pierre Schrijnen had na zijn betrekking (sinds 1922),  bij Matthieu Kerbosch zijn eerste onderneming opgezet in Tjinjiroen-Preanger (1924-1933) In het huis, bij de familie Kerbosch leerde Pierre en Nel elkaar kennen. In 1927 huwde Nel van Oppen, toen 29 jaar, met de 28 jarige Pierre Schrijnen.

_

Pierre & Nel Huwelijk (1927, te Bandoeng)

_

In onze herinnering en uit de brieven tijdens de internering van Pierre, bleek  hun groteliefde tot elkaar. Een dansopleiding vereist discipline en karakter. Dit pedagogisch vermogen hebben hun kinderen mogen ondervinden. Naast Pierre zijn ondernemende kant was hij een streng en een zeer gelovig vader.