< Home >> Mijn verhaal  >> Literartuur

 

Geraadpleegde en aanbevolen literatuur

Met de dood voor oogen

20 jaar historische visies op de tweede wereldoorlog in Zo-Azië

van de Stichting Gastdocenten WOII Zuid=Oost Azië

Leven met geleende tijd

Memoires van een medisch persoon Dik de Moor

Dit was Tjideng

Aspecten van de vertraagde afwikkeling van Japanse interneringskampen in Bartavia met het Tjidenkamp  als caus
Wim Rinzema-Admiraal

Ooggetuigen van een Oorlog

Zestig verhalen  van nederlandse slachtoffers over japanse terreur 1942-1945 Uitgave : Stichting Japanse eerenschuld

Glodok 1945

Indisch jongensverzet 1944  René Hermanus

Glodok 2 naar de Oost en terug

Vervolg op het boek  jongerenverzet -Glodok 1944-1945
redactie
René Hermanus

The good  German of Nanking

The diariers  of John Rabr ‘A story of wondrous in the face of insane savagery

The Rape of Nanking

The forgotten  holocaust of world war II  Iris Chang

Unit 731 Testimony

Japns’s Wartime Human  Experimmenstation Program Hai Gold

De kracht van een lied

Overleven in een vrouwenkamp ( met cd )  Helen Gold

Topless in de Toko

Nederlandse leenwoorden in het indonesisch  en andersom
Peter Steenmeijer

Romusha van Java

Het laatste front 1942-1945  Wim Rinzema-Admiraal

Dejima

Dejima troughhout history  Property  of the Faculty of Economice at Nagasaki Univerity

Tussen Banzai en Bersiap

De afwikkeling van de tweede wereldoorlog  in Nederlands Indië
Elly Touwen-Bouwsma en Petra Groen

Geillustreerde atlas van de Japanse kampen in Nederlands-Indië 1942-1945

Jan van duin; W.J. Krijgsveld;H.J. Legemate H.A.M. Liesker ;

G . Weijers

Met de dood voor oogen

Overleven in de strijd om Indië Henk Hovinga

De Hel van Tjideng

Elise G. Lengkeek

Ik beken

“Saja Mengakoe” Elise G. Lengkreek

Buigen in jappenkamp

In het zelfde als

Een jaar en zes maanden

De belevenissen van een kind om de oorlog  Lydia Chagoll

Hirohito keizer van Japan

Een vergeten  oorlogsmisdadiger  Lydia Chagroll

Prisoners of the Japanse in Word war II

Willem van Wanrooy en willem Waterfort

Eindstation Pakan Baroe 1943-1945

Dodenspoorweg door het oerwoud ( met cd ) Henk Hoviga

Verstilde stemmen en verzwegen levens

Door de openhartige  wijze waarop ze vertelt over het lot van haar familie  laat ze Indië voorleven in onze nationale verbeelding en dwingt ze Nederland rekenschap te geven van het koloniale verleden

Op dood spoor

( hierbij ook een DVD van de filmdocumentaire Henk Hovinga

Donkere regendruppels

De geschiedenis van de indische oorlogswezen
Jan Grootenhaar en Truida Hendrik-Bergsma

De Japanse burgerkampen

Een der beste en meest gezaghebbende publicaties over de Tweede Wereldoorlog    Dr D. Van Velden

Zen at War

Brian Daizen Victoria

Gesciedenis van Indonesië

Onder redactie van Leo Dalhuijzen; Meriëtte van Selm en
Frans Steegh

 

 

www.botanicpitures.com

 

www.dutch-east-indies.com

Liese van Kampen

www.gastdocenten.com

Stichting Gastdocenten WOII Zuid-Oost Azië

Ieder voor zich en de republiek

De logistiek achter de Indonesische revolutie 1945-1950

Voor ons allen

Ben Bouman

 

 

 

 

 

 

Omdat er zoveel documenten zijn, zijn zaken zoals de troostmeisjes, de Varkensmanden en de opdrachten, hoe de overlevende omgebracht zouden moeten worden, pas veel later aan het licht gekomen en staan deze niet vermeld in de oudere geschiedenis.

< Home >> Mijnverhaal >> Literatuur >> Naar Boven