Planten

ls dus het plantmateriaal gereed , en zijn de weergoden ons gunstig gezind , dat is in de regel zo tegen medio oktober het geval, en de plantkuilen gemaakt zijn, dan kan het planten beginnen.

Een plantkuil is een cilindervormig gat van ca. 50-60 cm. diepte, waarin een kleine plantheuvel is gemaakt, welke dient om beschadiging der haarwortels te voorkomen. De haar wortels worden zeer voorzichtig op de plantheuvel uitgespreid en geleidelijk wordt het plantgat, de plantkuil gevuld.. Een te losse opvulling heeft inrotting tengevolge, door het te veel indringen van het regenwater. Een te vaste vulling kan afknappen der tere wortels ten gevolge hebben en latere dood of ziekte met zich mee brengen.

Is het terrein vrij vlak, dan wordt geplant in ruit-verband op vier voet afstand. Is het geaccidenteerd, dan wordt geterrasseerd en op de terrassen wordt dan nog zoveel mogelijk het verspringende verband aangehouden.