Een weg naar vrede

Katja Boonstra-Blom heeft haar vader nooit gekend. Haar moeder was van haar in verwachting toen de onderzeeboot waarop haar vader diende, getorpedeerd werd. Akira Tsurukame, is de zoon van een van de officieren, die de onderzeeboot van Katja’s vader torpedeerde. Katja leerde Akira en zijn vrouw Kay kennen toen zij in november 2003 een bezoek brachten aan het Onderzeedienst monument in Den Helder, waar ook de naam van haar vader, Willem Blom in steen gegroefd staat. Zij brachten daar bloemen om hun respect te betonen aan degenen die door toedoen van de Japanse onderzeeboot I-66 zijn gesneuveld, de boot waarop Akira’s vader diende op die Kerstmorgen 1941.

Het moet vreemd zijn om als marineman op last van de regering van het land dat je lief hebt, je gezin, je huis, alles wat je dierbaar is te moeten verlaten om een onbekende vijand, die onder andere omstandigheden misschien je vriend zou zijn geweest te vernietigen. Leden van het Maritiem Historisch Instituut in Tokio, in het bijzonder Professor Kitazawa zijn Katja buitengewoon behulpzaam geweest bij de zoektocht naar de wrakplaats van de boot van haar vader.

In 2004 bezochten Katja, Akira, Kay en hun kinderen samen Commander William King, toen 94 jaar oud, commandant van de Britse onderzeeboot Telemachus, die op 17 juli 1944 de boot van de vader van Akira torpedeerde. Er is een diepe vriendschap ontstaan tussen deze drie families, misschien wel juist door dit verleden en door de pijn die deze oorlog, die niemand wilde, heeft gebracht.

Gezamenlijk hebben zij als symbool van hun vriendschap een boom geplant in de tuin van Oranmore Castje, het familiehuis van Commander King.Begin 2005 werd er door de drie families ook een boom geplant bij het Onderzeedienstmonument in Sasebo, Japan! In 2006 werd er ook een boom geplant bij het Nederlandse Onderzeedienstmonument in Den Helder in tegenwoordigheid van oud premier en oud onderzeeboot commandant Piet de Jong.

Voor hen die nog de pijn voelen en gekweld worden door de beelden, die voor eeuwig op hun netvlies gebrand staan door de gebeurtenissen in de Japanse kampen of door het verlies van hun dierbaren mag van dit verhaal misschien een helende werking uitgaan. Deze miraculeuze Driehoeksrelatie geeft vertrouwen in het vermogen van nieuwe generaties een toekomst te bouwen gebaseerd op respect en vertrouwen in elkaar.

Katja: “Belangrijk is, dat wij onze mede mens zien als een individu en niet als de vijand of iemand van een bepaalde religie of cultuur.”

Dit verhaal heeft Katja Boonstra-Blom ons verteld op de Nederland-Japan Conferentie/Dialoog op 8 juli 2006 te Oegstgeest.