a man and woman standing on steps leading up to a stone wall
a man and woman standing on steps leading up to a stone wall

Het huis van Jacques

Selibatana weg 36, Soekaboemi

Dit was ook het geval bij Jacques vroegere huis. De eigenaresse schrok eerst een beetje ( misschien wil hij wel zijn huis terug hebben!). Maar toen bleek, dat de kust veilig was trok ze bij en werden we overladen met heerlijke gerechten. We mochten blijven slapen. Jacques in zijn eigen bed, waar hij vroeger in sliep! Dat was wel grappig! De eigenaresse had zich heel gerieflijk in de garage ingericht en was bezig het huis te verhuren

Karees

Een wijk in Bandung, dat voor ons beiden het eerste kamp was. Jacques en ik bezochten een restaurant en aten er vis. Jacques bedacht dat hij nog nooit zo lekker gegeten had in het kamp. Een beetje macaber grapje!

Borobudur

Indrukwekkend . Eens had een Nederlandse jongeman in Peru mij verteld, dat de kolonisten net zo als de Spanjaarden in Peru, Machu Pichu, waar zij ook de godsdienst vernield hadden, tekeer waren gegaan. De voorlichting in de geschiedenisboeken geeft een negatief imago en er wordt dan aangenomen, dat er ook op dit punt misdrijven zouden zijn begaan door de Nederlanders. Maar de godsdienst is er door hen altijd geëerbiedigd en de Borobudur staat er dan ook in al zijn schoonheid te stralen

a book cover of a book with a buddha statue
a book cover of a book with a buddha statue