NL Oorlogsmisdaden

In oorlogen beschuldigt men doorgaans alleen de tegenpartij van oorlogsmisdaden. Maar het blijkt, dat aan weerszijden misdaden begaan worden. Ook op Nederlands gezag werden er o.a. kampongs doorzeefd, waarvan de militaire noodzakelijkheid niemand destijds inzag. Er vonden verhoren plaats, waarbij op een afschuwelijke manier gemarteld werd, waarvan ook de militaire noodzaak moeilijk aan te tonen zal zijn en dat er wraakacties gehouden werden , waarvan evenmin de militaire noodzaak in te zien was.

Jonge Nederlandse militairen waren hierdoor totaal van streek en vroegen de legerpredikant of die hen kon uitleggen, wat het verschil is tussen hetgeen er destijds in Putten is gebeurd, waarbij bijna alle mannen van dit dorp omkwamen, en wat zij nu hadden moeten doen!

Veel misdrijven, door Nederlandse militairen gepleegd werden destijds wel degelijk door krijgsraden berecht, al zullen er wel gebeurtenissen geweest, die bestraft hadden behoren te worden, die misschien onbestraft zijn gebleven. Maar een groot deel wel en generaal Spoor, opperbevelhebber in Indië, was daar uitermate fel op. Hij bracht in al zijn dagorders en brieven aan de troep juist deze dingen naar voren. Zijn leuze: Gedraag je als een soldaat, die niet in oorlog is, maar een pacificerende taak heeft. Brigadegeneraal Thomson

( in Indië plaatsvervangend chef van de Generale Staf ) zegt grote bewondering te hebben voor de wijze waarop onze Nederlandse soldaten deze taak hebben uitgevoerd. Geschiedenis van Indonesië. )