Politionele acties

Men sprak over politionele acties, om aan te geven, dat het een binnenlandse aangelegenheid betrof en het slechts ging om het herstellen van rust en orde. De eerste politionele actie werd onder druk van de Verenigde Staten en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ( VN) na twee weken beëindigd. Er was de VS veel aan gelegen om de VN uit te laten groeien tot een invloedrijk orgaan, dat zich zou inzetten voor de wereldvrede. In dat scenario paste niet dat een bondgenoot van de VS probeerde te handelen in een koloniale traditie, al was er in de VS begrip voor Nederland.

Omdat nieuwe onderhandelingen tot onvoldoende resultaat leidden, begon Nederland in december 1948 de tweede politionele actie. Daarbij werd het resterende grondgebied van de Republiek op Sumatra en J Java veroverd en werden de Republikeinse leiders gevangen genomen. De actie was militair een succes, maar kon politiek niet worden uitgebuit. De VS dreigde de Marshalhulp, de omvangrijke financiële steun voor de wederopbouw van Nederland, stop te zetten. Nederland zag zich snel gedwongen de gevangen genomen Republikeinse leiders vrij te laten en terug te laten keren naar hun hoofdkwartier in Djakarta.

(Geschiedenis van Indonesië)