Romusha's

Behalve Javanen worden ook Chinezen, Maleiers en Tamils door de Japanners geronseld.

Romusha’s. Ro = arbeid , mu = plicht , sha= persoon. De beste vertaling van deze term is wel dwangarbeider. Het aantal geschatte geregistreerde romusha’s alleen al op Java lag al boven de 5 miljoen. ( Romusha’s van Java)

Na deze Romusha’s, kwamen de Hei-Ho-ers, de Inlandse militairen in Japanse dienst. Want Japan had meer mensen nodig voor zijn leger. Men ging over tot het trainen van Inlanders in militaire bekwaamheden. Zij werden door Soekarno hiertoe aangespoord met de slagzin: “Sampai titik darah pangabissan”( tot de laatste druppel bloed!) en de leuzen: Ïnggris di linggis, America distrika”( de Engelsen knuppelen wij dood en de Amerikanen strijken wij plat!).

De Hei-Ho-ers hadden het goed onder de Jap.Dan waren er ook nog de Pemoedas, de jongeren.

Latihans

Uit de diverse residenties werden jongeren naar hoofdplaatsen gezonden, waar Latihans waren. Op deze “Latihan kejiwaan” ( geestelijke oefening, hoofdpraktijk van de Subud genootschap, al eeuwen op Java bestaand ) kregen ze geestelijk e oefeningen. Zoals : op elkaar afstemmen,in harmonie brengen, opening naar het onderbewustzijn, bewustwording van het innerlijke , zich op hoger niveau brengen. Men stelt dat dit een weldadige invloed heeft, maar de praktijk leert anders. Het blijkt zelfs een schadelijk effect te hebben. In ieder geval brengt het hen een andere kijk op de wereld. Er werd hen een haat voor alles wat Westers was, bijgebracht. Oosters, dat was het! Goed gevoed en gekleed met geld van de Jap teruggestuurd naar hun desa’s, werden zij vurige propagandisten voor de godenzonen van Japan.

Verzet

Het verschil met het verzet in Nederland was, dat er hier sprake was van meer vijanden. De pakkans was groter. Er zijn er hier dan ook veel meer gesneuveld. Je had niet alleen de Japanners, maar ook de nationalisten, die je konden verraden, tegen je. De te blanke Indo-Europeanen liepen hierdoor het meeste gevaar.

Tijdens de Japanse bezetting schonden de Kempetai, ( de Japanse militaire geheime politie ) en de Toketai ( de Japanse marinepolitie) stelselmatig en op grote schaal de mensenrechten van al dan niet vermeende verzetsmensen. Zij maakten zich schuldig aan oorlogsmisdaden: mishandeling, foltering en moord. Het “proces” werd in principe in het Japans en anders in het Indonesisch gevoerd. In de loop van de bezetting steeds vaker zonder een proces en bij de gebruikte methode “kikosau”, werd een veroordeelde met bajonet gedood of onthoofd. ( Ooggetuigen van oorlog) Het eerst uitgevoerde vonnis van het krijgstuchtrecht was het standrechterlijk onthoofden van de leden van de Nederlands-Indische Radio Omroep (NIROM) die hun laatste programma hadden afgesloten met het Wilhelmus.

Buigen

Er moest gebogen worden naar Japan, voor de Keizer. Vader riep zijn mannen bij een en liet ze buigen, de verkeerde kant op! Wisten zij eigenlijk wel waar Japan lag? Er kwam een registratieplicht. Men moest daar ook voor betalen. Japanners bezetten ook ziekenhuizen en laten soms nog een gedeelte voor Europeanen en Inlanders over. Apotheken werden gesloten, die waren ook voor de Jap.