Met de dood voor oogen

Leven met geleende tijd Dit was Tjideng

Ooggetuigen van een Oorlog

Glodok 1945
Glodok 2 naar de Oost en terug

The good German of Nanking
The Rape of Nanking
Unit 731 Testimony
De kracht van een lied
Topless in de Toko

Romusha van Java
Dejima

Tussen Banzai en Bersiap

Geillustreerde atlas van de Japanse
kampen in Nederlands-Indie 1942-1945
Met de dood voor oogen
De Hel van Tjideng
Ik beken
Buigen in jappenkamp
Een jaar en zes maanden
Hirohito keizer van Japan
Prisoners of the Japanse in Word war II
Eindstation Pakan Baroe 1943-1945
Verstilde stemmen en verzwegen levens


Op dood spoor
Donkere regendruppels
De Japanse burgerkampen


Zen at War
Gesciedenis van Indonesie

www.botanicpitures.com
www.dutch-east-indies.com
www.gastdocenten.com
Ieder voor zich en de republiek
Voor ons allen

Omdat er zoveel documenten zijn, zijn zaken zoals de troostmeisjes, de Varkensmanden en de opdrachten, hoe de overlevende omgebracht zouden moeten worden, pas veel later aan het licht gekomen en staan deze niet vermeld in de oudere geschiedenis.

20 jaar historische visies op de tweede wereldoorlog in Zo-Azie
van de Stichting Gastdocenten WOII Zuid=Oost Azie
Memoires van een medisch persoon Dik de Moor
Aspecten van de vertraagde afwikkeling van Japanse
interneringskampen in Bartavia met het Tjidenkamp als caus
Wim Rinzema-Admiraal
Zestig verhalen van nederlandse slachtoffers over japanse terreur
1942-1945 Uitgave : Stichting Japanse eerenschuld
Indisch jongensverzet 1944 Rene Hermanus
Vervolg op het boek jongerenverzet -Glodok 1944-1945
redactie Rene Hermanus
The diariers of John Rabr 'A story of wondrous in the face of insane
savagery
The forgotten holocaust of world war II Iris Chang
Japns's Wartime Human Experimmenstation Program Hai Gold

Overleven in een vrouwenkamp ( met cd ) Helen Gold
Nederlandse leenwoorden in het indonesisch en andersom
Peter Steenmeijer


Het laatste front 1942-1945 Wim Rinzema-Admiraal
Dejima troughhout history Property of the Faculty of
Economice at Nagasaki Univerity
De afwikkeling van de tweede wereldoorlog in Nederlands Indie
Elly Touwen-Bouwsma en Petra Groen
Jan van duin; W.J. Krijgsveld;HJ. Legemate H.A.M. Liesker ;
G . Weijers
Overleven in de strijd om Indie Henk Hovinga
Elise G. Lengkeek
"Saja Mengakoe" Elise G. Lengkreek
In het zelfde als
De belevenissen van een kind om de oorlog Lydia Chagoll
Een vergeten oorlogsmisdadiger Lydia Chagroll
Willem van Wanrooy en willem Waterfort
Dodenspoorweg door het oerwoud ( met cd ) Henk Hoviga
Door de openhartige wijze waarop ze vertelt over het lot van haar familie laat ze Indie voorleven in onze nationale verbeelding en dwingt ze Nederland rekenschap te geven van het koloniale verleden ( hierbij ook een DVD van de filmdocumentaire Henk Hovinga
De geschiedenis van de indische oorlogswezen Jan Grootenhaar en Truida Hendrik-Bergsma Een der beste en meest gezaghebbende publicaties over de Tweede Wereldoorlog _Dr D. Van Velden Brian Daizen Victoria Onder redactie van Leo Dalhuijzen; Meriette van Selm en Frans Steegh Liese van Kampen Stichting Gastdocenten WOII Zuid-Oost Azie De logistiek achter de Indonesische revolutie 1945-1950
Ben Bouman

Geraadpleegde en aanbevolen literatuur