Nel

Mijn moeder Nel van Oppen was protestant en is later vanwege het huwelijk met Pierre Schrijnen katholiek geworden. Van haar weten we alleen dat de naam van Oppen stamt van de naam De Uppin, een aanvoerder van de Noormannen. Ergens in Frankrijk ( Parijs?) moet nog een gobelin hangen waarop een veldslag van de Galiërs tegen de Noormannen staat afgebeeld. Deze veldslag zou ongeveer in het jaar 900 na Christus hebben plaatsgehad.

De gobelin stelt dan voor, de overwinning van de Galliërs en de onderwerping van een zekere De-Uppin, hoofdman der Noormannen aan de hoofdman der Galliërs. Deze De-Uppin zou de stamvader zijn van de hedendaagse Van Oppens. De legende gaat verder en vertelt dat deze De-Uppin werd verbannen naar het Wendenland het tegenwoordige Tsecho- Slowakije. Daar vinden wij hen in de Middeleeuwse geschiedenis terug als Baronnen van Oppen.

De grote religieuze stromingen van de middeleeuwen schijnen op dit geslacht hun effect niet gemist te hebben. Velen van hen gingen over op het protestantisme. Het katholieke deel vluchtte naar de provincie Limburg in Nederland, waar wederom enkelen de protestante godsdienst omhelsden en anderen tot op de huidige dag katholiek bleven.

Nel van Oppen was een lid van de protestante tak en is het niet merkwaardig dat uit hun gezin, bestaande uit een jongen en drie meisjes, zowel Nel als Frans wederom tot het katholicisme toetraden. Nel te Bandung ( Java) 24 december 1926.

Nel van Oppen is geboren te Kudus,op Java op 15 juli, 1898.Vader Franciscus Johannes van Oppen en moeder Petronella, Margaretha Schippers. Deze laatste was geboren in 1872 in Banjoemas, dochter van Pleun Schippers en Sara Cornelia van der Salm. Petronella Margaretha Schippers was wettelijk gedomicilleerd te Batavia, maar werkelijk verblijfhoudende te Laren in Nederland. Zij was eerder gehuwd geweest met Charles Prosper Wolf Schoemaker. Sara is geboren op 1 december 1850 in Sommelse Dijk (ZH) al waar zij op 13 januari 1929 ook overleden is.

Nel van Oppen
Nel van Oppen