Pierre

De familienaam Schrijnen zie de stamboom, komt het eerst in Limburg voor tijdens de Oostenrijkse Nederlanden. Een zekere Schrijnen was Honderdman bij de Graaf Nouailles, die in dienst stond bij Keizer Joseph II uit Oostenrijk. De naam van de eerste Schrijnen in Nederland komt voor op een koopakte van een huis in Maastricht.

Van de Schrijnens weten wij verder dat zij in Venlo vele publieke functies vervulden, zoals burgermeester en wethouder. Ook kwamen uit dit geslacht diverse geestelijken voort zoals b.v Mgr. Laurentius, bisschop van Roermond en Jos Schrijnen de oprichter en eerste rector Magnificus van de Katholieke Universiteit van Nijmegen. De apotheker P.Schrijnen vader van Pierre Schrijnen was een broer van Mgr. Laurentius en bij zijn vroegtijdig overlijden werd Laurentius de voogd van Pierre, mijn vader.

Het is interessant dat in het geslacht Schrijnen de liefde voor de Pharmacie steeds groot is geweest. Zo was Pierres grootvader, Adriaan Schrijnen reeds apotheker in Venlo. Pierres vader apotheker in Amsterdam en later voorzitter van het Departement van Pharmacie van Nederland.

Pierre’s oom, Denis en diens zoon Pierre Antoon, apotheker in Venlo en Pierres zwager Ignatius in Oldenzaal en velen uit die familie waren ook apotheker. Mijn oudste zuster, Trees heeft ook het apothekersassistent diploma gehaald. Pierre is geboren op 16 mei 1899 te Amsterdam, als laatste en 7 de telg van Pierre Schrijnen en Alida Stallinga.

Door Pierre Schrijnen
Door Pierre Schrijnen